شرح وظایف دفتر

شرح وظایف دفتر:

1- نظارت و پیگیری امور مربوط به گندم ، آرد ونان و هماهنگی جهت ابلاغ دستورات و اجرایی شدن تصمیمات ملی در حوزه  مذکور.
2-  پیگیری برنامه‌های مربوط به توسعه صادرات استان در چارچوب سیاست‌های ابلاغی .
3- هماهنگی و بررسی عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی وموسسات مالی و اعتباری و بیمه‌های دولتی دارای مجوز .
4- هماهنگي و نظارت برفرآيند تهيه و توزيع كالا و مايحتاج عمومي و رسيدگي به امور مرتبط به تنظيم بازار کالا و خدمات استان .
5- اعمال كنترل لازم و بررسي مسائل و مشكلات مرتبط با زنجيره هاي تامين و توزيع كالا و ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي.
6- نظارت و هماهنگی فعالیت های دستگاه های اجرایی مسئول در امر صادرات بمنظور تحقق اهداف و تکالیف مرتبط مندرج در سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیر نفتی کشور، سند توسعه استان و سایر سیاست های ابلاغی


 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1399/11/15
آرشیو