ارتباط با ما

ارتباط با ما

سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی
جناب آقای علیرضا مقیمیان

رئیس دفتر هماهنگی امور اقتصادی

تلفن تماس:33339748
نمابر:33339748

معاون دفتر هماهنگی امور اقتصادی
جناب آقای علیرضامقیمیان
تلفن تماس: 33334088

تماس با کارشناسان دفتر هماهنگی امور اقتصادی
سرکار خانم ها: مرضیه جلیل پور-شراره زارعان-فاطمه دوستی  33335282
جناب آقایان:محمدرضا شریفی-سید سبحان جزایری-قاسم بهرامی  33341670

 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1399/11/15
آرشیو