همکاران دفتر

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان پست
1 محمدرضا رئیسی وانانی مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی
2 علیرضا مقیمیان معاون دفتر هماهنگی امور اقتصادی
3 جمشید آذریان رئیس دفتر ( کارشناس هماهنگی و پیگیری)
4 محمدرضا شریفی گرم دره  رئیس گروه امور بازرگانی، صنایع و معادن
5 شراره زارعان رئیس گروه هماهنگی امور اقتصادی
6 محمدمراد رئیسی  
7 قاسم بهرامی سامانی کارشناس اقتصاد کشاورزی
8 سید سبحان جزایری کارشناس اقتصادی و بازرگانی
9 علی گودرزی  
 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1399/11/15
آرشیو